سایت ماجرا

تماس با ما

“ماجراجو باش”

ماجرا از شما برای یک ماجراجویی هیجان انگیز و لذت بخش دعوت می کند؛ در ارتباط با مسائل روز و یا در حوزه تخصصی خودتان ، اما برای مخاطبی عمومی ، بنویسید. اگر مطلبی ترجمه کرده اید که فکر می کنید برای انتشار در ماجرا مناسب است و همینطور اگر عکس یا فیلمی دارید که به موضوعی اجتماعی می پردازد آن را برای ما بفرستید.

با آدرس info@majera.ir با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس: 09143028039